นิยามที่ดีที่สุด
เลว

ดูตัวเองดิ เด๋วก็รุว่าเลวคือไร


เลวขั้นเทพโว้ย