ลิ้ว


1

แล้วอยากรุ้วะว่าคัยมะรุ้จัก ไอ้ควยเอ้ย ไอ้สาสสสสสสสสส

รัก ฟ่า(ช) จุงเบยลิ้วเจอกังพุ้งเน้
คงมะต้องแปลนะ


เสนอนิยามใหม่

ลิ้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง