นิยามที่ดีที่สุด
ลิ้ว

แล้วอยากรุ้วะว่าคัยมะรุ้จัก ไอ้ควยเอ้ย ไอ้สาสสสสสสสสส


รัก ฟ่า(ช) จุงเบยลิ้วเจอกังพุ้งเน้
คงมะต้องแปลนะ