นิยามที่ดีที่สุด
ล้วงหมาก

การเอามือเข้าไปกำบริเวณอัณฑะแล้วดึงแรงๆ


กางเกงบางแบบนี้ต้องโดนล้วงหมาก