ล้วงหมาก


1

การเอามือเข้าไปกำบริเวณอัณฑะแล้วดึงแรงๆ

กางเกงบางแบบนี้ต้องโดนล้วงหมาก


เสนอนิยามใหม่

ล้วงหมาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง