นิยามที่ดีที่สุด
เลยหรอ

ใช้อุทานเมื่ออีกฝ่ายจะทำสิ่งที่เกินความคาดหมาย


A เดี๋ยวฉันจะกระโดดตีลังกาลงจากเวทีนะ รับด้วย
B เลยหรอ
A เลยๆ