เลยหรอ


1

ใช้อุทานเมื่ออีกฝ่ายจะทำสิ่งที่เกินความคาดหมาย

A เดี๋ยวฉันจะกระโดดตีลังกาลงจากเวทีนะ รับด้วย
B เลยหรอ
A เลยๆ


เสนอนิยามใหม่

เลยหรอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง