เลย์รักๆๆ


1

รัก ทุกคน

รักทุกคนไงงง


เสนอนิยามใหม่

เลย์รักๆๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง