แย้


2

แย้แย้แย้

แย้แย้แย้


เสนอนิยามใหม่

แย้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง