นิยามที่ดีที่สุด
ยูกิโนะ

จอมเวทแห่งเซเบอร์ทูธ เป็นผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ถือครองกุญแจทอง 12 นักษัตร ไว้ 2 ดอก และยังถือครองกุญแจดอกที่ 13 กลุ่มดาวคนแบกงู


อีดอกยูกิโนะ อาเกรีย