ยูกิโนะ


1

จอมเวทแห่งเซเบอร์ทูธ เป็นผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ถือครองกุญแจทอง 12 นักษัตร ไว้ 2 ดอก และยังถือครองกุญแจดอกที่ 13 กลุ่มดาวคนแบกงู

อีดอกยูกิโนะ อาเกรีย


เสนอนิยามใหม่

ยูกิโนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง