ยูคอม


1

เป็นบริษัทแม่ของ "ดีแทค"

ถ้ามีแบบนี้คงจะอยู่ได้นานขึ้น


เสนอนิยามใหม่

ยูคอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง