นิยามที่ดีที่สุด
ยูคอม

เป็นบริษัทแม่ของ "ดีแทค"


ถ้ามีแบบนี้คงจะอยู่ได้นานขึ้น