ยูกึน


1

ลูกชายของชายนี่แม่ชื่อคิมคีย์

HELLO BABYY


เสนอนิยามใหม่

ยูกึน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง