้ะะย


4

HTTP เกิดจากลืมเปลี่ยนภาษาแต่โชคดีรู้ตัวทัน (บางกรณีก็ไม่โชคดี อย่างเช่นในตัวอย่างนี้)

้ะะยซฝฝกพฟทฟขฟกกรแะใแนท


เสนอนิยามใหม่

้ะะย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง