นิยามที่ดีที่สุด
้ะะย

HTTP เกิดจากลืมเปลี่ยนภาษาแต่โชคดีรู้ตัวทัน (บางกรณีก็ไม่โชคดี อย่างเช่นในตัวอย่างนี้)


้ะะยซฝฝกพฟทฟขฟกกรแะใแนท