ยูกี้~


1

ยันเดเระ

ชั้นจะปกป้องนายเองนะยูกี้~


เสนอนิยามใหม่

ยูกี้~
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง