นิยามที่ดีที่สุด
ยูกี้~

ยันเดเระ


ชั้นจะปกป้องนายเองนะยูกี้~