นิยามที่ดีที่สุด
เ!้ย

เป็นคำรองๆ จาก เหิ้ย แต่หยงม่อน ได้แบนตัว ห เอาไว้ จึงเป็น เ!้ย


ไอเ!้ย ฟหหกดดฟหหกฟดฟหหกฟดกฟกกฟ