เ!้ย


12

เป็นคำรองๆ จาก เหิ้ย แต่หยงม่อน ได้แบนตัว ห เอาไว้ จึงเป็น เ!้ย

ไอเ!้ย ฟหหกดดฟหหกฟดฟหหกฟดกฟกกฟ


เสนอนิยามใหม่

เ!้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง