นิยามที่ดีที่สุด
ไม้อ่อยไฟ

มึงเป็นแค่ทางผ่านให้เขาไปดี


เรารักเขาแต่เราก้ทำให้เขาไปรักคนอื่น