ไม้อ่อยไฟ


1

มึงเป็นแค่ทางผ่านให้เขาไปดี

เรารักเขาแต่เราก้ทำให้เขาไปรักคนอื่น


เสนอนิยามใหม่

ไม้อ่อยไฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง