ม่อส


1

ดมืงหฟหฟหกฟฟหกดดอขาด

สัสดอหัวดอก็อก


เสนอนิยามใหม่

ม่อส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง