นิยามที่ดีที่สุด
มือเหนียว

งอน


พรุ่งนี้เจอกัน 10 โมงนะ ถ้าไม่มามือเหนียว!