นิยามที่ดีที่สุด
ยุ

อยู่


รับสมัคชู้ครับ ผมอาทยุหัวหินครับ [By หนุ่มภูไท กาฬสินธุ์]