เย่


3

เย่

เย่เย่เย่


เสนอนิยามใหม่

เย่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง