ยู


4

ยูพ่อง

ยูพ่องเมิงอ่ะ


2

คนแก่ติดเกมเฟสบุ๊ค

แม่งยูว่ะ


2

พ่อง สู ติ

พ่อง เอ้ย


เสนอนิยามใหม่

ยู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง