นิยามที่ดีที่สุด
ยู

ยูพ่อง


ยูพ่องเมิงอ่ะ

ยู

พ่อง สู ติ


พ่อง เอ้ย

ยู

คนแก่ติดเกมเฟสบุ๊ค


แม่งยูว่ะ