นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ฮา ๆ ๆ

เป็นคำที่ใช้กับคนที่เล่นมุกแป๊ก


ถถถถถถถถถถถถถถถถ