ไม่ฮา ๆ ๆ


1

เป็นคำที่ใช้กับคนที่เล่นมุกแป๊ก

ถถถถถถถถถถถถถถถถ


เสนอนิยามใหม่

ไม่ฮา ๆ ๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง