นิยามที่ดีที่สุด
ม้อย

ก่คือมั้ยยยย ? ประมาณเน้ ^^


- มีม้อย , = มีมั้ย
- กินข้าวม้อย , = กินข้าวมั้ย
- แกรักเค้าม้อยเนี่ยยย , = แกรักเคา้ามั้ยเนี่ย >

ม้อย

แปลว่ามั้ย


วันนี้กุสวยม้อย