ม่อย


1

หมดโอกาส เสร็จแล้ว จบแผน

เงินหมดก็ม่อยเลย


เสนอนิยามใหม่

ม่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง