นิยามที่ดีที่สุด
ม่อย

หมดโอกาส เสร็จแล้ว จบแผน


เงินหมดก็ม่อยเลย