นิยามที่ดีที่สุด
มอบ

มาจากการมอบความสุข
การร่วมเพศกัน


เรามามอบกันเถอะ
ความสุขล้วนๆที่มอบให้