มอบ


-2

มาจากการมอบความสุข
การร่วมเพศกัน

เรามามอบกันเถอะ
ความสุขล้วนๆที่มอบให้


เสนอนิยามใหม่

มอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง