นิยามที่ดีที่สุด
มอนิ่ง

(พูดสั้น) สวัสดีตอนเช้า = morning
(พูดยาว) Good Morning (กู๊ด มอร์นิ่ง)
(ทับศัพท์ : มอร์นิ่ง)


มอนิ่งครับบบ