ถอดรหัส


1

เป็นรายโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง"ไอทีวี" เนื้อหาของรายการจะเป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน

ถอดรหัสคืออะไรว่ะ?


เสนอนิยามใหม่

ถอดรหัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง