นิยามที่ดีที่สุด
ถอดรหัส

เป็นรายโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง"ไอทีวี" เนื้อหาของรายการจะเป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน


ถอดรหัสคืออะไรว่ะ?