นิยามที่ดีที่สุด
ถอยห่าง

ถ่างหอย


คนเลว ๆ แบบนี้ ต้องรีบถอยห่าง

ถอยห่าง

มัก พิมพ์เพี้ยนเป็น หอยถ่าง


เฮ้ยมึง ผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีดี ก็หอยถ่าง เอ้ย!ถอยห่าง เอ้ยยย ถูกเเล้ว