นิยามที่ดีที่สุด
เถื่อน

เป็นคำที่ใช้บอกคนอื่นหรือตัวเอง ว่าเก่งสุดๆ โหดสัสๆ เก่งเเบบไม่บรรยะบัญยัง เก่งเเบบนักเลง


เล่นhonออ5คนเราคิลได้ 5 ตัว เพื่อจะบอกว่า
เหี้ย เเม้งเถื่อนวะ

เถื่อน

เป็นคนที่ทำตัวโสมมโสกังอะไรประมาณนี้


มึงเถื่อนหวะ