เท


3

ละทิ้งโดยสิ้นเชิง

ฉันเทงานป้าจิ๋มแล้วนะไม่ทำแล้วไม่ไปด้วย
เทแฟนแล้วหรอส้ม
ข้อสอบชุดนี้กูเท


1

แกล้ง,ซ้ำเติม

มึงเทแม่งดิ55555


เสนอนิยามใหม่

เท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง