นิยามที่ดีที่สุด
เท

ละทิ้งโดยสิ้นเชิง


ฉันเทงานป้าจิ๋มแล้วนะไม่ทำแล้วไม่ไปด้วย
เทแฟนแล้วหรอส้ม
ข้อสอบชุดนี้กูเท

เท

แกล้ง,ซ้ำเติม


มึงเทแม่งดิ55555