นิยามที่ดีที่สุด
แท

ลีดหน้าเด็ก รั่วและเกรียน เป็นชะนีหน้าละอ่อน ที่หล่อเหลา ติสแตก สิงอ.ต.ก อยู่เป็นนิจรับประทานข้าวกับน้ำยาฟอกผ้าขาว จึงทำให้นางเปล่งแสงโอโม่เยี่ยงหลอดไฟตรากบ อ๊บอ๊บ


มีลูกชื่ออินุ้งขิง สามีฟานี่หมีตายิ้มผู้บึกบึน