ทากค่ะ


7

เป็นคำที่แปลงมาจากคำว่า ทักทายค่ะ ใช้สำหรับทักทายกันสั้นๆ

ทากค่ะ


เสนอนิยามใหม่

ทากค่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง