นิยามที่ดีที่สุด
ทากค่ะ

เป็นคำที่แปลงมาจากคำว่า ทักทายค่ะ ใช้สำหรับทักทายกันสั้นๆ


ทากค่ะ