นิยามที่ดีที่สุด
ท่า

= ถ้า [คำที่ใช้แสดงเงื่อนไข]


► [ภาษาวัยรุ่น @ 8:13 6/3/2557] ท่าผมจะบอกว่าผมชอบคนมีอายุ..จะมีคนเชื่อไหม่ครับ [Kimmy Kimmy @ FB id=100006251765385] [=ถ้าผมจะบอกว่า ผมชอบคนมีอายุ จะมีคนเชื่อไหมครับ]
► ถ้าคนน่ารักจะบอกว่าชอบคนมีอายุ ดูท่าจะมีคนเชื่อ แต่คนมีอายุเห็นแต่ท่ายืน อยากเห็นท่านั่ง ท่านอน ท่ารำ ท่ามวย ถ้ามีลีลาท่าเด็ดหลายท่า ก็คงดี ถ้าคนมีอายุเห็นท่าอื่น คนมีอายุคงจะชอบน้ำลายหกแน่ ๆ เลย ถ้าคนมีอายุทำงานเสร็จ คนมีอายุจะพาไปเดินตลาดนัดท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าข้าม ท่าเกวียน ท่าอากาศยาน ถ้าคนน่ารักสอบได้ที่หนึ่ง คนมีอายุจะให้รางวัล รีบ ๆ เอารูปอื่นมาลงไว ๆ นะ คนมีอายุรอท่าอยู่ อย่าให้คนมีอายุคอยท่าเก้อล่ะ