ถอก


1

โง่

เช่น ควายถอก


เสนอนิยามใหม่

ถอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง