นิยามที่ดีที่สุด
ถ่อมตง

ถามตรงๆ


เตงๆ ถ่อมตง นะเตงนอกใจเค้าหรอ