นิยามที่ดีที่สุด
ทากามินะ

โซจัง , กัปเตี้ย


ทากามินะคือผู้จัดการของAKB48ที่ตัวเตี้ย

ท่านผู้นำAKB48มีส่วนสูงถึง 148.5 เซนติเมตร