ทากามินะ


5

โซจัง , กัปเตี้ย

ทากามินะคือผู้จัดการของAKB48ที่ตัวเตี้ย

ท่านผู้นำAKB48มีส่วนสูงถึง 148.5 เซนติเมตร


เสนอนิยามใหม่

ทากามินะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง