นิยามที่ดีที่สุด
แทคคุณ

จะเรียลไม่เรียลแล้วเกี่ยวอะไร?
ยังไงแฟนคลับมันก็ จิ้น! อยู่ดี.


แทคคุณอิสเรียล.