นิยามที่ดีที่สุด
ไม้เอก

แอคเค้าท์ @Akeclub ที่ทวิตได้ทุกเรื่อง บางครั้งทวิตบ่อย บางครั้งหายๆ ไปบ้าง

ติ่งเกาหลี JYP แต่ทวิตหื่น คำคมบางครั้ง

ไร้สาระด้วยนะ bio บอกว่า มนุษหมูกรอบ นั่นคือชอบกินหมูกรอบนั่นเอง


เ ห็นเธอเดินคุยกับเขา
งี่ เง่าเหลือเกินที่ฉันอิจฉา
ย ากที่จะคิดว่าเป็นแค่เพื่อนธรรมดา
น านจนลืมไปว่าไม่มีสิทธิ์อะไร