นิยามที่ดีที่สุด
มองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยว

เปรียบเหมือนมองหน้าอยากมีเรื่องมาจากมีเรื่องเป็นหมี่เหลืองและหมี่เหลืองก็มักจะใส่หมี่ลงไปจึงกลายเป็นมองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยว


เห่ยมองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยวเหรอ