มองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยว


0

เปรียบเหมือนมองหน้าอยากมีเรื่องมาจากมีเรื่องเป็นหมี่เหลืองและหมี่เหลืองก็มักจะใส่หมี่ลงไปจึงกลายเป็นมองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยว

เห่ยมองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยวเหรอ


เสนอนิยามใหม่

มองหน้าอยากก๋วยเตี๋ยว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง