นิยามที่ดีที่สุด
มีองค์

รู้ได้ยังไงมีเทพบอกหรอ


มึงรุได้งัยมึงมีองค์หรอ

มีองค์

มีเทพ


เช้นทรัลเวิล "มีองค์สามองค์" (หมายถึง พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ รวมกันเป็นพระตรีมูรติ)