นิยามที่ดีที่สุด
เมือก

ก็เมือกไง


นอนเมือกอยู่ที่บ้านทั้งวันเลย O/

เมือก

หน้ามันจนหาที่สุดไม่ได้


หน้าเมือกมาก