มองบน


1

ไม่พอใจ

"เธอเห็นคนนั้นปะเจอใครก็มองบนใส่จนไม่มีใครเขาชอบแล้วมั้ง"


เสนอนิยามใหม่

มองบน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง