นิยามที่ดีที่สุด
ม่อง

แม่มึงตาย


อีควยแม่มึงตายสัส