ม่อง


1

แม่มึงตาย

อีควยแม่มึงตายสัส


เสนอนิยามใหม่

ม่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง