นิยามที่ดีที่สุด
มาหาหน่อย

มาชิตะ แปลว่า อร่อย
มาหาหน่อย แปลว่า คิดถึง


"ที่รัก...มาหาหน่อยดิ"

มาหาหน่อย

คิดถึง


"คิดถึง...มาหาหน่อยน่ะ"

มาหาหน่อย

เย็ดแน่นอน


"เธอ...ตอนเย็นมาหาหน่อยน่ะ ผมจะรออยู่ที่บ้าน"