มาหาหน่อย


1

เย็ดแน่นอน

"เธอ...ตอนเย็นมาหาหน่อยน่ะ ผมจะรออยู่ที่บ้าน"


1

คิดถึง

"คิดถึง...มาหาหน่อยน่ะ"


1

มาชิตะ แปลว่า อร่อย
มาหาหน่อย แปลว่า คิดถึง

"ที่รัก...มาหาหน่อยดิ"


เสนอนิยามใหม่

มาหาหน่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง