นิยามที่ดีที่สุด
มะเหมียว

ง่อวววววววว


ชอบไอซ์ก้ม่บอก ถถถถถถถถ

มะเหมียว

เป็นคนอ้วน เป็นคนมีความเป็นส่วนตัวสูง และชอบไอซ์(นำ้าแข็ง)ส่วนมากเพื่อนจะเลียกว่าอีเขือ


หน่องเหมียว