มะเหมียว


1

ง่อวววววววว

ชอบไอซ์ก้ม่บอก ถถถถถถถถ


0

เป็นคนอ้วน เป็นคนมีความเป็นส่วนตัวสูง และชอบไอซ์(นำ้าแข็ง)ส่วนมากเพื่อนจะเลียกว่าอีเขือ

หน่องเหมียว


เสนอนิยามใหม่

มะเหมียว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง