โมเอ็กเซีย


3

เมียเอ็กโซ

ฉันนี่แหละโมเอ็กโซ วีอาร์วัน!


2

เมียเอ็กโซ (ชัดๆเจนๆแจ่มๆแจ้งๆ)

พวกเราชาวเมียเอ็กโซ ถึงจะมีสามีคนเดียวกันแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข


เสนอนิยามใหม่

โมเอ็กเซีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง