นิยามที่ดีที่สุด
โมเอ็กเซีย

เมียเอ็กโซ


ฉันนี่แหละโมเอ็กโซ วีอาร์วัน!

โมเอ็กเซีย

เมียเอ็กโซ (ชัดๆเจนๆแจ่มๆแจ้งๆ)


พวกเราชาวเมียเอ็กโซ ถึงจะมีสามีคนเดียวกันแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข