มะอึก


2

เกย์,เหน่อ,ยาดชะบุรี

ใครด่าผมเหน้อพ่อต๋ายนะครั่บ


เสนอนิยามใหม่

มะอึก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง