มีองค์สามองค์


2

พระตรีมูรติ ซึ่งประกอบด้วย พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ

เช้นทรัลเวิล มีองค์สามองค์


เสนอนิยามใหม่

มีองค์สามองค์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง