นิยามที่ดีที่สุด
มีองค์สามองค์

พระตรีมูรติ ซึ่งประกอบด้วย พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ


เช้นทรัลเวิล มีองค์สามองค์