โบกโบ๊กโบก


1

เพลงออกกำลังกายตอนเช้าไง

โบกโบกโบก สะบัดแขนโบกโบ๊กโบก ซ้ายโบกโบ๊กโบก ขวาโบกโบ๊กโบก


เสนอนิยามใหม่

โบกโบ๊กโบก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง