นิยามที่ดีที่สุด
โบกโบ๊กโบก

เพลงออกกำลังกายตอนเช้าไง


โบกโบกโบก สะบัดแขนโบกโบ๊กโบก ซ้ายโบกโบ๊กโบก ขวาโบกโบ๊กโบก