บักแงวใหญ่


1

หมายถึง ลิ้นจี้

อยากกินบักแงวใหญ่


เสนอนิยามใหม่

บักแงวใหญ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง