นิยามที่ดีที่สุด
บักแงวใหญ่

หมายถึง ลิ้นจี้


อยากกินบักแงวใหญ่