แบ๊ก


1

มนุษย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก สเน่หา แรงดึงดูดให้เพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเข้ามาทำความรู้จักได้อย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อ

ดาราของอัฟกานิสถาน บุตรแห่งกษัตริย์บาดารากุ ผู้ครองทรัพย์สมบัติและเพรียบพร้อมไปด้วยนางสนมมากมายที่พร้อมจะพลีกายให้บุตรแห่งบาดารากุผู้นี้ตลอดเวลา


เสนอนิยามใหม่

แบ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง