นิยามที่ดีที่สุด
แบ๊ก

มนุษย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก สเน่หา แรงดึงดูดให้เพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเข้ามาทำความรู้จักได้อย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อ


ดาราของอัฟกานิสถาน บุตรแห่งกษัตริย์บาดารากุ ผู้ครองทรัพย์สมบัติและเพรียบพร้อมไปด้วยนางสนมมากมายที่พร้อมจะพลีกายให้บุตรแห่งบาดารากุผู้นี้ตลอดเวลา