นิยามที่ดีที่สุด
บิ๊กตู่

คือนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 และหัวหน้าคสช. ไง


บิ๊กตู่แต่งเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเพราะจริงๆ