บักงัว


1

คล้ายๆ กับ บักควาย ไอควย นั่นล่ะครับ

...บักงัวเอ้ย!!!


เสนอนิยามใหม่

บักงัว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง